Новата ProSys™

Системата е специално разработена, за да бъде лесна за инсталиране и поддръжка.

Структурите са изпитани и съответстват на най-стриктните стандарти за шум, стабилност и корозия. Предлагат се с 10-годишна гаранция и 25-годишна наличност на резервни части.

Научете повече за възможностите на новите системи ProSys™ 

 

SmartValve пести вода

SmartValve на Ideal Standard е една уникална иновация за намаляване на консумацията на вода, налична във всички ProSysTM казанчета .

Този специален пълнещ механизъм пести близо 0.5 литра вода на всяко измиване като не позволява постъпване на вода в казанчето преди изпразващият механизъм да се затвори.

Вижте всички възможности и предимства на системите ProSysTM тук:

AquaBlade® - оптимално ефективно измиване

Революционната AquaBlade® технология е разработена за да осигури високо ниво на чистота в тоалетната, дори и при нисък разход на вода. Всяко пускане на водата осигурява по-ефективно измиване и същевременно тоалетната е с до 60% по-тиха от традиционните.

Научете повече и вижте колекциите, с които можете да се възползвате от AquaBlade® .

Общи условия - игра

„Първите печелят” се провежда от „Идеал Стандарт-Видима“ АД, ЕИК 107021444 със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. „Марин Попов” №53, наричано по-долу „Организатор”.

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Играта се провежда в съответствия с настоящите Общи условия, наричани по-долу „Общи условия”.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани в интернет сайта https://promo.idealstandard.bg/, наричан по-долу „Сайта”. Организаторът на Играта има право да променя Общите условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи условия на Сайта. 

ТЕРИТОРИЯ

Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Участващите промоционалните пакети могат да се закупят в участващите обекти в търговската мрежа в цялата страна и онлайн. Вижте всички обекти, в които можете да поръчате продукти на Идеал Стандарт- Видима АД тук

УЧАСТНИЦИ

В Играта могат да участват пълнолетни физически лица, които отговарят на условията на Играта и са съгласни с Общите условия, посочени тук.
В Играта не участват търговски обекти, юридически лица, които извършват дистрибуция и/или търговия на едро и дребно;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Играта започва на 01.07.2019 г. и ще продължи до 30.09.2019 г.
Регистрации могат да се извършват само в този период. 

ПАРАМЕТРИ

Пакетите/Комплектите, които участват в настоящата Игра са (вижте ги тук):

  1. No: T387101 - PROSYS 120 М с двоен бутон SOLEA + Tesi AquaBlade + ултратънка тоалетна седалка

  2. No: T387201 - PROSYS 120 М с двоен бутон SOLEA + Tesi AquaBlade + ултратънка тоалетна седалка с плавно затваряне
     

МЕХАНИКА

  1. За да участват в Играта, желаещите следва да са направили покупка на някой от 2- та участващи пакета ProSys 120 система за вграждане с Tesi AquaBlade в периода от пускането им на пазара до 30 септември 2019 г. и да направят регистрация на номера на касовата бележка на сайта www.promo.idealstandard.bg. Всеки регистриран номер на касова бележка трябва да е уникален. Повторното регистриране на номер от касова бележка, вече регистрирана на сайта https://promo.idealstandard.bg/, не води до повторно участие в играта.

  2. Освен уникалния номер на касовата бележка за закупуване на участващ комплект, се изискват и следните данни при регистрация: име и фамилия на участника, телефон и e-mail за контакт, вид закупен участващ комплект, и дата на касовата бележка на покупката. Веднъж въведена, информацията не може да се редактира. При нужда от корекция, Участникът може да се обръща към itsoneva@idealstandard.com.

  3. За да е успешна регистрация е необходимо участникът да потвърди съгласието си с Общите условия на Играта и валидността на предоставения за връзка e-mail адрес.
     

ПОБЕДИТЕЛИ

На 01.10.2019 г., 85 печеливши ще бъдат изтеглени на случаен принцип сред всички, валидно регистрирани участия в периода на Играта (01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.).

Чрез предоставените телефон/e-mail ще се свържем с късметлиите, за да верифицират покупката си: необходимо е да изпратят на Организатора етикетите на тоалeтната чиния и структурата и снимка/копие от касовата бележка (чрез куриер за сметка на Организатора).
Инициал на име, фамилия, последните 3 цифри от телефона и номера на касовата бележка ще бъдат публикувани на страницата promo.idealstandard.bg след верификация на изтеглените късметлии. Информацията ще бъде споделена на всички уеб и Facebook страници на Организатора.

НАГРАДИ:

Наградите са 85 броя душ комплект IdealRain Evo No: B2621AA

Наградите ползват стандартната си продуктова гаранция, срещу предоставяне на гаранционната карта, която се получава заедно с наградата.
Не се предлага замяна за продукт или получаване на парична равностойност за наградите;
Наградите се изпращат чрез куриер за сметка на Организатора, на посочен от печелившия адрес в рамките на страната, доставката ще бъде направена в рамките на 10 работни дни от датата на получаване на етикетите от Организатора.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните Ви данни се обработват от Организатора в качеството на администратор.
Предоставените лични данни: име, фамилия, телефон и e-mail адрес ще бъдат използвани само и единствено във връзка Играта, с цел свързване с печелившите и предоставяне на наградите им. Това обработване е необходимо за изпълнение на задълженията на Организатора по тези Общи условия.

Данни на победителите, които не позволяват тяхната идентификация, а именно инициал на име, фамилия, последните 3 цифри от телефона и номера на касовата бележка на победителите (както са записани при регистрацията в https://promo.idealstandard.bg/) ще бъдат публикувани в раздел „Печеливши“ до 30-ти декември, 2019г.
Личните данни на всички регистрирани ще бъдат запазени в срок до 2 години след приключването на Играта с оглед легитимния интерес на Организатора за защита от евентуални правни претенции. 

Всяко използване на лични данни е поверително и при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и другите приложими нормативни актове.
Допълнителна информация относно обработването на лични данни можете да намерите в Политиката за поверителност на Организатора, достъпна на https://www.idealstandard.bg/bg/privacy-policy.html, която намира приложение и по отношение на обработването на лични данни, описано в тези Общи условия, доколкото не е посочено друго. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Игра.
Тези Общи условия се тълкуват в съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби на територията на Република България.
Тези Общи условия могат да бъдат променяни от Идеал Стандарт-Видима АД по време на периода на Играта. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, като съответно информира участниците за това.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, следва да бъде отнесен до съответния компетентен съд.
За всички въпроси, свързани с Играта или обработването на личните Ви данни, може да се свържете с нас на имейл: itsoneva@idealstandard.com 

Общите условия влизат в сила на 01.07.2019 г.